Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (KLARNET) do Orkiestry Koncertowej

(Na niniejsze stanowisko mogą aplikować również osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej.)

Data i miejsce przesłuchania: rekrutacja otwarta

 

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna,  Wydział Instrumentalny, licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej lub osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej
–  obywatelstwo polskie

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

    • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści? (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji  proszę się koniecznie zapoznać),
    • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
      • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
      • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885