Realizujemy życzenie Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu sceny żołnierskiej, na której ‘powinno się grać głównie sztuki optymistyczne i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję’.

Witamy

Witamy na stronie o Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, największej instytucji artystycznej w Wojsku Polskim. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo.

Nasze zadania

Zespół działa z wielkim rozmachem, stale poszerzając repertuar. Jako instytucja wojskowa za swoje podstawowe zadanie uznaje koncerty poświęcone historii i tradycjom oręża polskiego. Niewiele bowiem krajów ma tak bogatą, jak Polska, historię walk orężnych oraz tradycję barw, broni i rynsztunku. Prezentowane widowiska artystyczne, koncerty i przedstawienia widzowie, tak w kraju jak i poza jego granicami, przyjmują z aplauzem, ceniąc wysoko profesjonalizm i elegancję artystów. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych w programach znajdują miejsce nowe utwory, także z gatunku muzyki pop.

Tradycja

Zespół Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa. Repertuar muzyki sakralnej stanowią utwory o tematyce religijnej, począwszy od Bogurodzicy po msze i pieśni kościelne. Artyści w mundurach występują także w kościołach biorąc udział w różnotematycznych uroczystościach narodowych i religijnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojsko Polskie
Centralna Biblioteka Wojskowa
Muzeum Wojska Polskiego
Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
Oddział Zabezpieczenia JW 3964