Get Adobe Flash player

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zaprasza:

„Trąbo nasza, wrogom grzmij!”

Widowisko poetycko-muzyczne opowiadające o polskiej historii i patriotyzmie Polaków.

„W drodze do niepodległości”

Wraz z trzecim rozbiorem Polska utraciła niepodległość i zniknęła z map Europy jako państwo. Pozostał jednak naród, który nigdy nie pogodził się  z utratą suwerenności, czego konsekwencją  były zbrojne  powstania.


Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


The Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces