Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego prowadzi obecnie nabór na następujące stanowiska:

ŚPIEWAK SOLISTA – SPECJALNOŚĆ PIOSENKARKA
(nabór dla kobiet)

Przesłuchania dla kandydatek odbędą się w dn. 19 i 20 grudnia 2022 roku w godz. 10.00-14.00  przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie

Wymagania:
– Podczas przesłuchania: wykonanie 3 piosenek o zróżnicowanym charakterze (2 w języku polskim, 1 w języku angielskim), sprawdzenie predyspozycji scenicznych oraz dykcji.
(Zespół nie zapewnia akompaniatora i nie zwraca kosztów podróży)
– Gotowość do podejmowania zadań artystycznych związanych ze specjalnością zawodową.
– Udział w próbach i koncertach RZAWP zarówno w Polsce jak i za granicą.
– Wykształcenie wyższe lub średnie muzyczne.
– Wiek nieprzekraczający 30 lat.
– Obywatelstwo polskie.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

– umowę o pracę na ½ etatu.
– umowa na 12 miesięcy (od 1.01.2023 r.) z możliwością przedłużenia.
– miejsce pracy ul. Kredytowa 7, liczne wyjazdy na terenie Polski i za granicę.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

 •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
 • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
   LUB
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 14 grudnia br. na adres:  rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – PIOSENKARKA”

TANCERZ ZESPOŁOWY, TANCERKA ZESPOŁOWA
(nabór dla kobiet i mężczyzn)

Audycja dla kandydatów odbędą się w dn. 16 grudnia 2022 roku o godz. 10.00  przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie

Wymagania:
–  Kandydatów obowiązuje lekcja tańca klasycznego oraz przygotowany układ taneczny w wybranej technice.
–  Poszukujemy tancerzy (kobiet i mężczyzn), którzy ukończyli szkołę baletową lub nabyli umiejętności tańcząc w zespole ludowym.
–  Wymagana znajomość technik tańca: klasycznego, ludowego, współczesnego i jazzu.
–  Obywatelstwo polskie.
–  Gotowość do podejmowania zadań artystycznych związanych ze specjalnością zawodową.
–  Udział we wszystkich planowanych koncertach z udziałem baletu oraz w zajęciach podnoszących kwalifikacje.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

–  umowę o pracę na pełen etat,
–  pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny,
–  miejsce pracy ul. Kredytowa 7, liczne wyjazdy na terenie Polski i za granicę.
–  praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole baletowym.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

 •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
 • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
   LUB
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 12 grudnia br. na adres:  rzawp.balet@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – balet”.

 

Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (FLET) do Orkiestry Koncertowej

(Na niniejsze stanowisko mogą aplikować również osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej.)

Data i miejsce przesłuchania: rekrutacja otwarta

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej lub osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej
–  obywatelstwo polskie

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885


Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (KLARNET) do Orkiestry Koncertowej

(Na niniejsze stanowisko mogą aplikować również osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej.)

Data i miejsce przesłuchania: rekrutacja otwarta

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej lub osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej
–  obywatelstwo polskie

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885

 


 

Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (SAKSOFON) do Orkiestry Koncertowej

(Na niniejsze stanowisko mogą aplikować również osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej.)

Data i miejsce przesłuchania: rekrutacja otwarta

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej lub osoby cywilne, które są gotowe przejść przeszkolenie wojskowe np. w Legii Akademickiej
–  obywatelstwo polskie

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885