Get Adobe Flash player
Aktualnie online: 1
W sumie: 431112
Facebook
Facebook

Praca

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko:

AKUSTYK

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP, Warszawa, Kredytowa 7 , filia ul. 11 listopada 17/19, ul. Nieświeska 54/58;
–  teren kraju  i zagranica.

Podstawowy zakres obowiązków:

–  realizacja dźwięku podczas koncertów RZAWP i prób w siedzibie i poza nią;
–  montaż i demontaż oraz obsługa aparatury nagłośnieniowej podczas prób, przedstawień, widowisk,   
  koncertów plenerowych i realizowanych w pomieszczeniach zamkniętych ;
– odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i materiały eksploatacyjne;
– konserwacja  i wykonywanie drobnych napraw sprzętu akustycznego.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku

–  wykształcenie średnie lub ukończone kwalifikacyjne kursy z realizacji dźwięku;
–  udokumentowane, minimum 2-letnie zatrudnienie na podobnych stanowiskach w instytucjach
   kultury lub firmach zajmujących się nagłośnieniem estradowym lub teatralnym.

Wymagania preferowane/ dodatkowe  na zajmowanym stanowisku
– znajomość obsługi cyfrowych stołów mikserskich do realizacji nagłośnienia estradowego i teatralnego; 
– znajomość języków obcych w zakresie niezbędnym w komunikacji o charakterze zawodowym.    

 

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

 1) CV z danymi kontaktowymi

  •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

2) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowanych pracą w RZAWP  proszę o przesłanie dwóch powyższych dokumentów na adres;

rzawp.technika@ron.mil.pl   
w tytule maila proszę wpisać „praca akustyk”

 


Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


The Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces