Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego ogłasza nabór na stanowisko cywilne:

 

MUZYK ORKIESTROWY – INSTRUMENTALISTA W SPECJALNOŚCI
FAGOT (ORKIESTRA KONCERTOWA RZAWP)

Przesłuchania kandydatów:

–  Przesłuchania kandydatów odbędą się 10 LUTEGO 2022 roku od godziny 13.00 w siedzibie Orkiestry Koncertowej RZAWP przy ul. 11 Listopada 17/19, w Warszawie.

–  Kandydatów obowiązuje piętnastominutowy program, zawierający utwór cykliczny o kontrastujących częściach oraz utwór dowolny. Ponadto obowiązkowe będzie sprawdzenie umiejętności czytania nut a vista z programów wykonywanych przez orkiestrę.

–  Zespół nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowanych pracą w RZAWP  proszę o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 1 lutego br. na adres:  rzawp.koncertowa@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – fagot”

W przypadku dodatkowych pytań proszę się kontaktować z:
Kierownikiem Orkiestry Koncertowej RZAWP panem ppłk Marcinem Ślązakiem – 603476885