TANCERZ ZESPOŁOWY – MĘŻCZYZNA
– NABÓR DO BALETU RZAWP

Audycja dla tancerzy:

–  Przesłuchania kandydatów odbędą się w dn. 28 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Kredytowej 7.
–  Kandydatów obowiązuje lekcja tańca klasycznego
–  Przygotowany układ taneczny w wybranej technice.

Wymagania:

– Poszukujemy tancerzy (mężczyzn), którzy ukończyli szkołę baletową lub nabyli umiejętności tańcząc w zespole ludowym.
– Wymagana znajomość technik tańca: klasycznego, ludowego, współczesnego i jazzu.
– Gotowość do podejmowania zadań artystycznych związanych ze specjalnością zawodową.
– Udział we wszystkich planowanych koncertach z udziałem baletu oraz w zajęciach podnoszących kwalifikacje.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

–  umowę o pracę na pełen etat,
–  pierwsza umowa na okres próbny,
–  miejsce pracy ul. Kredytowa 7 w Warszawie, liczne wyjazdy na terenie Polski i za granicę,
–  praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole baletowym.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

 •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
 • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
   LUB
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 26 kwietnia br. na adres:  rzawp.balet@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – tancerz”

 

MUZYK ORKIESTROWY – INSTRUMENTALISTA
– PUZON (ORKIESTRA SYMFONICZNA RZAWP)

Przesłuchania kandydatów:

–  Przesłuchania kandydatów odbędą się w dn. 27 kwietnia 2022 roku  przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie.
–  Godzina przesłuchania zostanie przekazana kandydatom odrębnie.
–  Kandydatów obowiązuje program dowolny oraz czytanie nut a vista.
–  Zespół nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

–  umowę o pracę na pełen etat,
–  pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny,
–  miejsce pracy ul. Kredytowa 7, liczne wyjazdy na terenie Polski i za granicę.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

 •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
 • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
   LUB
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 22 kwietnia br. na adres:  rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – puzon

 

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego ogłasza nabór na stanowisko:

RZEMIEŚLNIK TEATRALNY – KRAWIEC /KRAWCOWA
KRAWIECTWO MĘSKIE I DAMSKIE

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– wykształcenie min. zawodowe lub średnie o specjalności krawiectwo teatralne męskie i damskie.
– udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku: krawiec/krawcowa.
– znajomość techniki wykonywania kostiumów historycznych, mundurów, kontuszy, polskich strojów ludowych.
Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
– wykonywanie kostiumów teatralnych na potrzeby RZAWP w porozumieniu z kierownikiem Działu Technicznego i kostiumografem.
– wykonywanie poprawek krawieckich, napraw kostiumów,
– wykonywanie wszystkich poleceń kierownika Działu Technicznego zgodnie z zakresem obowiązków.
– punktualność i dyspozycyjność, dokładność.

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP,
ul. Kredytowa 7 / ul.Dymińska 13 w Warszawie.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

 •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
 • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowanych pracą w RZAWP  proszę o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 7 lutego br. na adres:  rzawp.technika@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – krawiec

W przypadku dodatkowych pytań proszę się kontaktować z:
Kierownikiem Działu Technicznego RZAWP panem Krzysztofem Stoińskim – 261-877-150