Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego prowadzi obecnie nabór na następujące stanowiska:

1) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (TRĄBKA) do Orkiestry Koncertowej

2) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (WALTORNIA) do Orkiestry Koncertowej

3) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (KLARNET) do Orkiestry Koncertowej (2 etaty)

4) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (SAKSOFON TENOROWY) do Orkiestry Koncertowej

5) Na stanowisko cywilne: MUZYK SOLISTA – SKRZYPCE do ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

 


1) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (TRĄBKA) do Orkiestry Koncertowej

Data i miejsce przesłuchania: 6.10.2022 r., godz. 12.00,  Siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP,  ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej. Preferowane przeszkolenie Legii akademickiej – kapral rezerwy.

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 5.10.2022 r. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885

 


 

2) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (WALTORNIA) do Orkiestry Koncertowej

Data i miejsce przesłuchania: 6.10.2022 r., godz. 14.00,  Siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP,  ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej. Preferowane przeszkolenie Legii akademickiej – kapral rezerwy.

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 5.10.2022 r. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885

 


 

3) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (KLARNET) do Orkiestry Koncertowej (2 etaty)

Data i miejsce przesłuchania: 7.10.2022 r., godz. 12.00,  Siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP,  ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej. Preferowane przeszkolenie Legii akademickiej – kapral rezerwy.

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 5.10.2022 r. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885

 


 

4) Na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (SAKSOFON TENOROWY) do Orkiestry Koncertowej

Data i miejsce przesłuchania: 7.10.2022 r., godz. 14.00,  Siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP,  ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej. Preferowane przeszkolenie Legii akademickiej – kapral rezerwy.

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
   • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 5.10.2022 r. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej  RZAWP ppłk. Marcinem Ślązakiem  tel. 603-476-885

 


5) Na stanowisko cywilne: MUZYK SOLISTA SKRZYPCE do ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

 

Przesłuchania kandydatów:

–  Przesłuchania kandydatów odbędą się w dn. 3 października 2022 roku o godz. 12.00  przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie
–  Kandydatów obowiązuje 15 minutowy program dowolny oraz czytanie nut a vista.
–  Zespół nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
–  Wymagane wykształcenie wyższe, kierunkowe.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

–  umowę o pracę na pełen etat w grupie I skrzypiec,
–  pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny,
–  miejsce pracy ul. Kredytowa 7, liczne wyjazdy na terenie Polski i za granicę.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

 •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
 • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
   LUB
  • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 29 września br. na adres:  rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – skrzypce