Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko cywilne:
 PIANISTA/PIANISTKA (cały etat)

 

Przesłuchania kandydatów:

–  Przesłuchania kandydatów odbędą się 16 września 2021 roku przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie. Godzina przesłuchania zostanie podana w trybie indywidualnym.

– Kandydaci powinni zaprezentować swoje umiejętności zarówno w repertuarze klasycznym jak i rozrywkowym. Dobór prezentowanego materiału jest dowolny. Dodatkowo sprawdzana będzie umiejętność czytania nut a vista.

–  Preferowane jest wykształcenie wyższe.

–  Zespół nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

    • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
    • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
      • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
      • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowanych pracą w RZAWP proszę o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 10 września br. na adres: rzawp.kancelaria@ron.mil.pl  W tytule maila proszę wpisać „praca – pianista”.