Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

ogłasza nabór na stanowisko wojskowe:

dla PODOFICERÓW MŁODSZYCH (gr. 2/3/4) – MUZYKÓW (OBÓJ)

Miejsce wykonywania obowiązków 

–  siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
–  teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

–  preferowane wykształcenie wyższe (Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny),
–  żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej lub posiadający stopień co najmniej kaprala rezerwy.

Repertuar: Forma cykliczna, utwór dowolny, czytanie nut a’vista

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

    • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
    • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
      • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
      • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 5.11.2021 r. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

Data  przesłuchania: 09.11.2021 r., godz. 13.00,
Miejsce przesłuchania: Siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP,  ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie