Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego
ul. Dymińska 13 (Cytadela Warszawska)
00-909 Warszawa

tel. 261-877-102 (sekretariat)
tel. 261-877-122 (kancelaria)
tel. 261-877-115 (w sprawie koncertu)

e-mail:
rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
rzawp.sekretariat@ron.mil.pl

Dyrektor
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego
kmdr por. Jarosław RYWALSKI

Kontakt

Dyrektor RZAWP kmdr por. Jarosław Rywalski 261-877-102 rzawp.sekretariat@ron.mil.pl
Wicedyrektor Henryk Cierocki 261-877-102 rzawp.sekretariat@ron.mil.pl
Sekretariat Małgorzata Kasprowicz 261-877-102 rzawp.sekretariat@ron.mil.pl
Kierownik muzyczny Adam Czajkowski 261-877-140 rzawp.kierownik-muzyczny@ron.mil.pl
Kierownik sekcji kadrowo-personalnej Kornelia Buczek 261-877-110 rzawp.kadry@ron.mil.pl
Kierownik Kancelarii Piotr Nawrocki 261-877-122 rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
Kierownik orkiestry symfonicznej Tomasz Labuń 261-879-294 rzawp.symfoniczna@ron.mil.pl
Kierownik Orkiestry Koncertowej ppłk Marcin Ślązak 261-872-425 rzawp.koncertowa@ron.mil.pl
Kierownik chóru Paweł Szkop 261-879-295 rzawp.chor@ron.mil.pl
Kierownik baletu Iwona Runowska 261-879-286 rzawp.balet@ron.mil.pl
Kierownik sekcji administracyjnej Czesław Kobierski 261-877-105 rzawp.administracja@ron.mil.pl
Kierownik działu technicznego Krzysztof Stoiński 261-877-150 rzawp.technika@ron.mil.pl
Pełnomocnik ds. OIN Specjalista BHP Krzysztof Jędrzejek 261-877-108 k.jedrzejek@ron.mil.pl