Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego
ul. Dymińska 13 (Cytadela Warszawska)
00-909 Warszawa

tel. 261-877-102 (sekretariat)
fax 261-877-123 (kancelaria)

e-mail:
rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
rzawp.sekretariat@ron.mil.pl

Dyrektor
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego
kmdr por. Jarosław RYWALSKI