Odzyskana przed 100 laty niepodległość to rezultat ogromnego wysiłku kilku pokoleń Polaków. Obok działań militarnych i dyplomatycznych ważną rolę odegrało silne poczucie tożsamości narodowej zakorzenionej w kulturze i obyczajach. Rodzina, Kościół, język, lokalne poczucie jedności, a w tym wszystkim tradycje narodowe i rodzime obrzędy pozwoliły polskości trwać długo, niezłomnie. W pieśniach i tańcach ludu przetrwała nasza polskość, dumnie przenoszona z pokolenia na pokolenie. Stały się one międzypokoleniowym spoiwem, symbolem i wartością nadrzędną.

W koncercie zatytułowanym POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ ujęte zostały najważniejsze z tych pieśni i tańce narodowe ? polonez, kujawiak, oberek, mazur, w których odnajdujemy ducha swych przodków.

Program skierowany jest także do młodzieży, dając jej wyjątkową lekcję historii zawartą na kartach śpiewnika, w strofach twórczości powstańczej, legionistów żołnierzy, a także stwarzając okazję do nowego odkrycia, zrozumienia i zdefiniowania własnego pojęcia patriotyzmu.