Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowiska :

Muzyk solista Orkiestry Koncertowej RZAWP – specjalność: FLET, KLARNET, FAGOT, SAKSOFON, WALTORNIA
(stanowiska wojskowe)

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP, ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie, koncerty krajowe i zagraniczne.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– Obywatelstwo polskie,
– Ukończenie Uniwersytetu Muzycznego lub Akademii Muzycznej na wydziale instrumentalnym (licencjat lub magisterium),
– Preferowane przeszkolenie Legii Akademickiej – kapral rezerwy (dla osób cywilnych – chęć przeszkolenia w ramach Legii Akademickiej lub szkoły podoficerskiej w Poznaniu do stopnia kaprala).

Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
Udział w próbach i koncertach Orkiestry Koncertowej RZAWP.

Zespół oferuje:
– Atrakcyjne warunki finansowe,
– Pracę w największej instytucji artystycznej w Siłach Zbrojnych RP.

Data i miejsce przesłuchań:
– 27 listopada br. o godz. 11:00 (FLET, FAGOT, WALTORNIA)
– siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP, ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie.
28 listopada br. o godz. 11:00 (KLARNET, SAKSOFON) – siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP, ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie.

Podczas przesłuchania/audycji kandydatów obowiązuje:
– Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert),
– Utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry,
– W przypadku saksofonu mile widziana umiejętność improwizacji.

Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na przesłuchanie.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 26 listopada br. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl
Osoba do kontaktu w sprawie dodatkowych pytań – Kierownik Orkiestry Koncertowej RZAWP: ppłk Marcin Ślązak, tel. 603-476-885