Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko :

Zastępca Kierownika Działu Technicznego
(stanowisko cywilne)

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. Dymińska 13/ul. Nieświeska w Warszawie, wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– Obywatelstwo polskie.
– Dobra znajomość MS Office, SI ARCUS.
– Uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli – Zastrzeżone.

Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
– Przygotowywanie i realizowanie działań gospodarczych na rzecz działu, w tym wykonywanie dokumentów (WET, protokoły konieczności, wnioski na zakup sprzętu technicznego).
– Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników działu.
– Przygotowywanie dokumentacji do umów – zleceń.
– Przygotowywanie ewidencji realizacji koncertów przez pracowników działu.
– prowadzenie ewidencji obsad koncertów w dziale.

Zespół oferuje:
– 1/2 etatu, podstawowy system pracy.

 

Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 29 lutego 2024 r. na adres: rzawp.technika@ron.mil.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dodatkowych pytań: Kierownik Działu Technicznego – Krzysztof Stoiński, tel. 261-877-150