Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko cywilne :

Tancerz zespołowy Baletu RZAWP (mężczyzna)

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba RZAWP, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa (Cytadela Warszawska), koncerty krajowe i zagraniczne.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– Obywatelstwo polskie,
– Ukończenie szkoły baletowej/doświadczenie w pracy w zespołach ludowych,
– Znajomość technik tanecznych: klasyczna, ludowa, współczesna, jazz

Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
– Gotowość do podejmowania zadań artystycznych związanych ze specjalnością zawodową,
– Udział we wszystkich próbach, planowanych koncertach i zajęciach podnoszących kwalifikacje.

Zespół oferuje:
– Pracę na cały etat w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole baletowym,
– Pracę w największej instytucji artystycznej w Siłach Zbrojnych RP.

Data i miejsce przesłuchań:
11 marca br. o godz. 10:00
– siedziba RZAWP, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa (Cytadela Warszawska).

Podczas przesłuchania/audycji kandydatów obowiązuje:
– Lekcja tańca klasycznego,
– Układ taneczny w wybranej technice tańca.

Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na przesłuchanie.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 8 marca br. na adres: rzawp.balet@ron.mil.pl
Osoba do kontaktu w sprawie dodatkowych pytań – Kierownik Baletu RZAWP: Iwona Runowska, tel. 261-877-148