Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko :

Rzemieślnik teatralny/technik elektryk
(stanowisko cywilne)

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. Dymińska 13/ul. Nieświeska w Warszawie, wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– Wykształcenie min. zawodowe lub średnie.
– Uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV.
– Mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego imprez estradowych i teatralnych.

Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
– Realizacja oświetlenia scenicznego podczas koncertów i spektakli.
– Realizowanie załadunków i rozładunków skrzyń ze sprzętem elektrycznym i oświetleniowym na samochody ciężarowe przed i po koncercie.
– Udział w przygotowaniach koncertów RZAWP w kraju i za granicą w charakterze realizatora świateł.
– Przygotowywanie infrastruktury energetycznej i oświetleniowej do koncertu w plenerze, salach widowiskowo-sportowych i teatralnych.
– Punktualność i dyspozycyjność, dokładność.

Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 30 listopada br. na adres: rzawp.technika@ron.mil.pl