Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko :

Rzemieślnik teatralny/maszynista

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. Nieświeska  / Dymińska 13  w Warszawie, wyjazdy teren RP i poza granice RP.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– wykształcenie min. zawodowe lub średnie.
– doświadczenie na podobnych stanowiskach w instytucjach artystycznych lub ośrodkach kultury.
– uprawnienia do obsługi wind towarowo-osobowych, wózków widłowych i uprawnienia SEP do 1KV.
Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
– realizowanie załadunków i rozładunków skrzyń ze sprzętem technicznym  i elementów scenografii, na samochody ciężarowe przed, w trakcie i po koncercie.
– udział w przygotowaniach koncertów RZAWP w kraju i za granicą w charakterze maszynisty sceny.
– przygotowywanie, na polecenie Brygadzisty, infrastruktury scenicznej do koncertu w plenerze, salach widowiskowo- sportowych i teatralnych.
– wykonywanie wszystkich poleceń kierownika Działu Technicznego zgodnie z zakresem obowiązków.
– punktualność i dyspozycyjność, dokładność.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo na adres: rzawp.technika@ron.mil.pl