MUZYK ORKIESTROWY (SKRZYPCE) W ORKIESTRZE SYMFONICZNEJ

Wymagania:

– Preferowane wykształcenie wyższe
– Obywatelstwo polskie.
– Gotowość do podejmowania zadań artystycznych związanych ze specjalnością zawodową – udział w próbach i koncertach (w kraju i za granicą).

Podczas przesłuchania kandydatów obowiązuje:
– Przedstawienie dowolnego programu.
– Umiejętność czytania nut a vista.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

–  Umowę o pracę na cały etat.
–  Pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny.
–  Próby orkiestry przy ul. Kredytowej 7 oraz koncerty wg. planu miesięcznego RZAWP.

Przesłuchania kandydatów odbędą się w dn. 26 września br. o godz. 10:00 przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie (sala 113).


Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na przesłuchania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do
22 września br. na adres: 
rzawp.kancelaria@ron.mil.pl  w tytule maila proszę wpisać
„praca – orkiestra symfoniczna”