TANCERZ ZESPOŁOWY
(nabór dla mężczyzn)

Audycja dla kandydatów odbędą się w dn. 19 czerwca 2023 roku o godz. 10.00  przy
ul. Kredytowej 7 w Warszawie

Wymagania:
–  Kandydatów obowiązuje lekcja tańca klasycznego oraz przygotowany układ taneczny
w wybranej technice.
–  Poszukujemy tancerzy, którzy ukończyli szkołę baletową lub nabyli umiejętności tańcząc
w zespole ludowym.
– Wymagana znajomość technik tańca: klasycznego, ludowego, współczesnego i jazzu.
– Obywatelstwo polskie.
– Gotowość do podejmowania zadań artystycznych związanych ze specjalnością zawodową.
– Udział we wszystkich planowanych koncertach z udziałem baletu oraz w zajęciach podnoszących kwalifikacje.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oferuje:

–  umowę o pracę na pełen etat,
–  pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny,
–  miejsce pracy ul. Kredytowa 7, liczne wyjazdy na terenie Polski i za granicę.
– praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole baletowym.

 

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny

2) CV z danymi kontaktowymi

  •  W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę  koniecznie zapoznać się),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Osoby zainteresowane pracą w RZAWP  proszone są o przesłanie trzech powyższych dokumentów do 12 czerwca br. na adres:  rzawp.balet@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca – balet”