Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko :

Pianista chóru/orkiestry
(stanowisko cywilne)

Miejsce wykonywania obowiązków – siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. Kredytowa 7 w Warszawie, koncerty krajowe i zagraniczne.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
– Obywatelstwo polskie,
– Preferowane wykształcenie wyższe (fortepian),
– Umiejętność pracy w zespole,
– Wysoka kultura osobista.

Podstawowe obowiązki na zajmowanym stanowisku:
Udział w próbach i koncertach Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Zespół oferuje:
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 01.12.2023 r.

Data i miejsce przesłuchania: 8 listopada br. o godz. 10:00, siedziba RZAWP – ul. Kredytowa 7 w Warszawie, sala 113.

Podczas przesłuchania/audycji kandydatów obowiązuje wykonanie programu dowolnego oraz sprawdzenie umiejętności czytania nut a vista.

Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na przesłuchanie.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu.
      LUB
    • Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 27 października br. na adres: rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
Osoba do kontaktu w sprawie dodatkowych pytań – Kierownik chóru RZAWP Paweł Szkop, tel. 601-816-152