Get Adobe Flash player
Aktualnie online: 1
W sumie: 437493
Facebook
Facebook

Album: „Pieśń Ojczysta. Zbiór najpiękniejszych śpiewów patriotycznych.”

Teksty pieśni, nuty, 4 CD-audio

Rok wydania albumu: 2007

Wykonawcy:
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Soliści:
Teresa Żylis-Gara
Maria Fołtyn
Krystyna Szostek-Radkowa
Urszula Trawińska-Moroz
Andrzej Hiolski
Bernard Ładysz
Bogusław Morka
Wiesław Ochman
Bogdan Paprocki
Józef Wojtan
Romuald Tesarowicz
Adam Zwierz
Leonard Andrzej Mróz
Kazimierz Pustelak
Barbara Nieman
Józef Sojka
Artur Ruciński

Pieśń ojczysta – to hasło może się odnosić do śpiewów rodzimych każdego narodu. Śpiew bowiem towarzyszy ludziom w chwilach radosnych będąc stałym uczestnikiem zabaw, biesiad i różnego rodzaju uroczystości, a także w momentach dramatycznych jako krzepiący na duchu i kojący ból pocieszyciel. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej mieszkańców danego kraju. Niezwykle mocno doświadczamy roli pieśni ojczystej sięgnąwszy do bogatej skarbnicy śpiewów polskiego narodu. Polska pieśń jednoczyła i umacniała rodziny, stawała się zawołaniem bojowym dodając sił żołnierzom i powstańcom oraz rozpalała miłość do Ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji była zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano.

Pieśń patriotyczna, symbolizująca jedność i odrębność narodu oraz formę społecznej manifestacji uczuć, powstawała w różnych okresach naszych dziejów, pełniąc niejednokrotnie rolę hymnów narodowych. Znajdowała wyraz w śpiewach na cześć Boga, świętych, sławnych miejsc kultu bądź w śpiewie świeckim, opiewającym niezwykłe czyny władców i bohaterów lub upamiętniającym wielkie wydarzenia związane z obroną wolności, niepodległości czy zachowaniem najcenniejszych dóbr kultury i tradycji narodowej.

Cechą znamienną polskiej pieśni patriotycznej, będącej zwierciadłem ponad tysiącletniej historii naszych dziejów, jest wzajemne przenikanie się wątku religijnego i świeckiego. Religijne pieśni śpiewane pierwotnie w kościołach były też wykonywane poza świątyniami, zwłaszcza w wyjątkowych sytuacjach dziejowych (wojny i powstania narodowe) zyskując często miano pieśni hymnicznych. Tradycja takich śpiewów sięga u nas czasów dynastii Piastów, czego najstarszym przykładem jest łaciński hymn Gaude, Mater Polonia Wincentego z Kielczy na cześć św. Stanisława ze Szczepanowa (Biskupa i Męczennika), a przede wszystkim słynna Bogurodzica – pierwsza, zachowana w całości polska pieśń hymniczna i zarazem bojowa rycerstwa polskiego, ”matka i królowa polskich pieśni” nazwana przez Jana Długosza carmen patrium czyli pieśnią ojczystą. To ona jako najcenniejszy klejnot muzyczny naszej kultury średniowiecza pełniła przez wiele stuleci rolę hymnu narodowego, choć w różnych okresach historii Polski pojawiały się inne pieśni, które traktowano jako hymny np. Święta miłości kochanej Ojczyzny u schyłku I Rzeczypospolitej (pod koniec XVIII w.), później w dobie porozbiorowej: Mazurek Dąbrowskiego, Boże, coś Polskę, Warszawianka, Mazurek 3 Maja, Marsz, marsz Polonia, Rota, po odzyskaniu niepodległości – Marsz I Brygady, w czasie II wojny światowej – Modlitwa obozowa, a w czasach najnowszych – Żeby Polska była Polską.

Wymienione tytuły nie obejmują oczywiście wszystkich pieśni, które w różnych czasach urastały do rangi hymnów, ale te wraz z wieloma innymi pieśniami: religijnymi, świeckimi, ludowymi i artystycznymi, świadczą o naszej narodowej tożsamości oraz wielowiekowej przynależności Polski do najściślejszego kręgu krajów europejskich, których tradycje są silnie zakorzenione we wspólnej kulturze grecko-rzymskiej kolebki.

Album-śpiewnik, który trafia do Państwa rąk z zestawem 4 CD pod wspólnym tytułem Pieśń Ojczysta to wybór 91 utworów w wykonaniu najwybitniejszych polskich artystów, m.in.: Teresy Żylis-Gary, Marii Fołtyn, Krystyny Szostek-Radkowej, Urszuli Trawińskiej-Moroz, Andrzeja Hiolskiego, Bernarda Ładysza, Bogusława Morki, Wiesława Ochmana, Bogdana Paprockiego, Józefa Wojtana, Romualda Tesarowicza, Adama Zwierza, Leonarda Andrzeja Mroza, Kazimierza Pustelaka, Barbarę Nieman, Józefa Sojkę, Artura Rucińskiego, a z zespołów – przede wszystkim Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Czteropłytowy album, poświęcony najpiękniejszym polskim pieśniom patriotycznym, obejmuje następujące ich zestawy: 1.Popularne arie i pieśni oraz śpiewy rycerskie i staropolskie,
2.Hymny i pieśni powstań narodowych,  3.Polskie pieśni żołnierskie I i II wojny światowej,  4.Polskie współczesne pieśni patriotyczne.
Wybrane utwory należą do najbardziej reprezentatywnych, najczęściej wykonywanych i najchętniej słuchanych. Większość śpiewów to pieśni żołnierskie z różnych okresów naszych dziejów lub utwory emanujące umiłowaniem ojczyzny, wolności i rodzimej tradycji, czego wyrazem są nie tylko wybrane hymny narodowe, ale także cenne przykłady z twórczości sławnych kompozytorów i wielkich patriotów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego czy Karola Szymanowskiego. Rodzajem przewodnika do 46 z czterech nagranych zestawów pieśni jest album-śpiewnik Pieśń Ojczysta zawierający nuty i teksty śpiewów oraz zwięzłe komentarze (notki) dotyczące utworów i ich autorów, a także ozdobne materiały ikonograficzne. Na końcu każdej notki podano numer płyty i nagranego na niej utworu. W doborze melodii i tekstów zamieszczonych w śpiewniku utworów brano pod uwagę ich wersje tradycyjne, najbardziej znane. Wszak wiadomo, iż wiele pieśni żołnierskich, które powstawały zarówno w kraju jak i poza jego granicami, miało niejednokrotnie kilku współautorów, decydujących o kształcie melodii czy słów utworu. Byli nimi znani poeci i kompozytorzy, ale także żołnierze, powstańcy, dziennikarze, działacze społeczni i ci wszyscy, określani często mianem twórców anonimowych. To im jako reprezentantom twórczego geniuszu polskiego narodu zawdzięczamy wspaniałą skarbnicę różnego rodzaju pieśni ojczystych. Te zaś, które zostały nagrane w czteropłytowym albumie i zamieszczone w śpiewniku dostarczą Państwu nie tylko pięknych wrażeń artystycznych, ale dla wielu staną się znakomitą lekcją patriotyzmu. Odzwierciedlają bowiem najlepszą rodzimą tradycję umiłowania Ojczyzny i trwania w wierze ojców, wartości, których – jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II – należy strzec, pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.

Stąd szczególna przydatność albumu-śpiewnika dla młodzieży i jej wychowawców – rodziców i nauczycieli.

Eugeniusz Ratajczyk

Wykaz utworów znajdujących się na CD1
pt. ”Popularne arie i pieśni oraz śpiewy rycerskie i staropolskie”:
1. Gaude, Mater Polonia 13. Wojak
2. Cedynia 14. Stary Kapral
3. Pieśń Rycerzy Bolesława Krzywoustego 15. Pieśń Wieczorna
4. Idzie Żołnierz Borem, Lasem 16. Pieśń Chorążego
5. Hymn Do Miłości Ojczyzny 17. Moja Pieśń Wieczorna
6. Marsz Tryumfalny 18. Znaszli Ten Kraj
7. Kurdesz 19. Kujawiak
8. Z Wysokich Parnasów 20. Na Wojnę
9. Aria Halki 21. Krakowiaczek
10. Aria Jontka 22. Pieśń Rycerska
11. Prząśniczka 23. Płynie Wisła, Płynie
12. Piosnka Żołnierza
Wykaz utworów znajdujących się na CD2
pt. ”Pieśni hymniczne i powstań narodowych”:
1. Mazurek Dąbrowskiego 12. Orzeł Biały
2. Bogurodzica 13. Ułan i Dziewczyna
3. Boże, Coś Polskę 14. Bywaj Dziewczę Zdrowe
4. Marsz, Marsz Polonia 15. Pobudka
5. Witaj Majowa Jutrzenko 16. Pieśń Strzelców
6. Warszawianka 17. Ostatni Mazur
7. Rota 18. Aria Miecznika
8. Marsz Pierwszej Brygady 19. Aria Stefana
9. Modlitwa Do Bogarodzicy 20. Już Zachodzi Czerwone Słoneczko
10. Polonez Kościuszki 21. Jak Długo W Sercach Naszych
11. Marsz Obozowy 22. Piękna Nasza Polska Cała
Wykaz utworów znajdujących się na CD3
pt. ”Polskie pieśni żołnierskie I i II wojny światowej”:
1. Pierwsza Kadrowa 14. Marsz Drugiego Korpusu
2. Piechota 15. Karpacka Brygada
3. Wojenko, Wojenko 16. Czerwone Maki Na Monte Cassino
4. Białe Róże 17. Pierwsza Pancerna
5. Rozmaryn 18. Oka
6. Maki 19. Warszawskie Dzieci
7. Hej, Orle Biały 20. Hej! Chłopcy, Bagnet Na Broń
8. Morze, Nasze Morze 21. Marsz Mokotowa
9. Marsz Lotników 22. Nie Zobaczysz Matko Syna
10. Atak 23. Piosenka O Mojej Warszawie
11. Modlitwa Obozowa 24. Zielone Lata
12. Dziś Do Ciebie Przyjść Nie Mogę 25. Serce W Plecaku
13. Tędy szli partyzanci 26. Marsz Wojsk Lądowych
Wykaz utworów znajdujących się na CD4
pt. ”Polskie współczesne pieśni patriotyczne”:
1. Żeby Polska Była Polską 11. Polskie Kwiaty
2. Zostań Z Nami 12. Unieśmy Sztandar
3. Mury 13. Być Może
4. Skrzydła 14. Zamek Królewski
5. Póki Polska Żyje W Nas 15. Polonez Warszawski
6. Ojczyzna 16. Tylko Tutaj
7. Marsz Sybiraków 17. Nasza Polna Róża
8. Ojczyzno Ma 18. Solidarni
9. Polny Kwiat 19. Powrócisz Tu
10. Nadzieja 20. Błękitne Rozwińmy Sztandary

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


The Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces