?Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by mógł nas okuć ponownie w kajdany germańskie? ? tak pisał w odezwie do rodaków podczas III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty.

W bieżącym roku przypada 100. rocznica tego Powstania Śląskiego, które w znaczący sposób przyczyniło się do poszerzenia granic Rzeczpospolitej, zwiększenia jej potencjału gospodarczego oraz znaczenia na arenie międzynarodowej.

Dziś, sto lat po tamtych wydarzeniach, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w specjalnym programie zatytułowanym ?Elegia Śląska?, wykorzystując swój cały potencjał artystyczny upamiętnia wspólny trud i zaangażowanie Polaków walczących o powrót Górnego Śląska do Macierzy.

Usłyszymy w nim wiele autentycznych śląskich pieśni i piosenek powstałych w tym okresie, zaś warstwa narracyjna zapozna nas z tłem historycznym tych wydarzeń i wieloma, często mało znanymi faktami związanymi z tym powstańczym zrywem.

W programie występuje około 100 wykonawców: solistów wokalistów, artystów chóru i baletu oraz orkiestra symfoniczna.

Czas trwania ? ok. 70 minut