Get Adobe Flash player
Aktualnie online: 3
W sumie: 354318
Facebook
Facebook

Dyrektor

Dyrektor 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

płk dr Paweł LEWANDOWSKI

 

Muzyk, którego zamiłowaniem jest orkiestra dęta i jej muzyka. Swoje życiowe pasje urzeczywistnił na gruncie orkiestr wojskowych. Rozpoczął naukę w klasie klarnetu w Wojskowym Liceum Muzycznym im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku. Będąc klarnecistą Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni podjął studia dyrygenckie w klasie prof. Henryka Gostomskiego w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, które ukończył z wyróżnieniem. Swój kunszt dyrygencki doskonalił na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. Janusza Przybylskiego, kursach dyrygenckich, m.in. Lex’a van Diepen’a (Holandia), a następnie w ramach przewodu doktorskiego w zakresie sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura, którego przedmiotem była orkiestra dęta.

Już podczas studiów był dyrygentem Orkiestry Garnizonowej w Ustce, jednocześnie prowadził szereg chórów i zespołów wokalnych Trójmiasta. W 1996 roku objął kierownictwo Orkiestry Wojskowej w Pile aktywnie współpracując z orkiestrami dętymi Wielkopolski.

Kolejnym etapem jego pracy artystycznej była Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie, której był dyrygentem w latach 1998 – 2004, a następnie Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego w Warszawie.

Będąc dyrygentem orkiestr wojskowych koncertował na wielu estradach w kraju i za granicą, prezentując w pierwszym rzędzie rodzimą kulturę muzyczną. Współpracował z zagranicznymi orkiestrami wojskowymi, artystami polskich scen operowych, operetkowych i rozrywkowych, a także wybitnymi instrumentalistami – wirtuozami. Jest autorem kompozycji, aranżacji, transkrypcji i nagrań na orkiestrę dętą. Systematycznie bierze udział w pracach jury konkursów orkiestr dętych, warsztatach i kształceniu młodych dyrygentów.

Począwszy od 2007 roku, przez pierwsze lata jako Inspektor Orkiestr Wojska Polskiego, później Szef Oddziału Kultury i Tradycji Orężnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, sprawował m.in. merytoryczny nadzór nad orkiestrami wojskowymi. Był dyrektorem artystycznym szeregu festiwali, konkursów orkiestrowych, kameralnych i kompozytorskich, organizatorem sympozjów naukowych, warsztatów dyrygenckich i instrumentalnych. Jest twórcą systemu funkcjonowania orkiestr wojskowych w Polsce.

Od listopada 2017 roku skierowany do pełnienia służby w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie od maja 2018 zajmuje stanowisko dyrektora.

 

 

 

 

 


Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


The Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces