Get Adobe Flash player
Aktualnie online: 1
W sumie: 437493
Facebook
Facebook

Płyta CD pt.: „Mazurek Dąbrowskiego I Inne Hymny”

Rok wydania płyty: 1999

Wykonawcy:
Chór i orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Dyrygenci:
Bolesław Szulia
Andrzej Banasiewicz

Każdy naród, mający za sobą wiekowe tradycje własnej państwowości, może się poszczycić jednym lub kilkoma hymnami. Powstawały one w różnych okresach dziejów, chwaląc niezwykłe czyny władców i bohaterów lub upamiętniając wielkie wydarzenia związane z obroną wolności i niepodległości. W tysiącletniej historii Polski znamienną cechą pieśni narodowej, będącej najlepszym kronikarzem i zwierciadłem naszych dziejów, stało się wzajemne przenikanie dwóch wątków: religijnego i świeckiego. Dotyczy to nie tylko dawnych śpiewów bojowych – rycerskich i żołnierskich – ale także hymnów.
Pierwszą zachowaną w całości (tekst i melodia) polską pieśnią hymniczną i zarazem bojową rycerstwa polskiego jest Bogurodzica – matka i królowa polskich pieśni. To ona, jako najcenniejszy muzyczny klejnot naszej kultury średniowiecza, pełniła przez wiele stuleci rolę hymnu narodowego, choć w różnych okresach historii Polski pojawiały się inne pieśni, które traktowano jako hymny, np. Hymn do miłości Ojczyzny u schyłku I Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku; później, w dobie porozbiorowej, Mazurek Dąbrowskiego, Boże coś Polskę, Warszawianka, Chorał, Mazurek 3 Maja, Rota – po odzyskaniu niepodległości – Marsz Pierwszej Brygady, w czasie II wojny światowej Modlitwa obozowa, a w czasach najnowszych – Żeby Polska była Polską.
Eugeniusz Ratajczyk

Płyta została wydana z okazji wstąpienia Polski do NATO.

 

Wykaz utworów znajdujących się na płycie:
1. Mazurek Dąbrowskiego (1 zwrotka) 10. Marsz, Marsz Polonia
2. Bogurodzica 11. Cześć Polskiej Ziemi, Cześć
3. Gaude Mater Polonia 12. Rota
4. Gaudeamus Igitur 13. Marsz Pierwszej Brygady
5. Hymn Do Miłości Ojczyzny 14. Hymn Do Bałtyku
6. Mazurek 3 Maja 15. Modlitwa Obozowa
7. Boże, Coś Polskę 16. Solidarni
8. Warszawianka 17. Żeby Polska Była Polską
9. Chorał 18. Mazurek Dąbrowskiego      (4 zwrotki)

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


The Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces