Get Adobe Flash player
Aktualnie online: 1
W sumie: 437495
Facebook
Facebook

Płyta CD pt.: „Marsze, zawołania i sygnały Pułków Kawalerii II Rzeczypospolitej”

Rok wydania płyty: 1997

Wykonawcy:
Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki
Dyrygent:
Zbigniew Kuś

Zamieszczone w tym albumie CD ”Marsze, Zawołania i Sygnały” Pułków Kawalerii II Rzeczypospolitej Polskiej w całości nagrała wydzielona grupa muzyków Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego w składzie instrumentalnym jaki był obowiązkowy w orkiestrach kawaleryjskich w tamtych latach – orkiestra typu fanfara, bez instrumentów dętych drewnianych z parą kotłów. Materiał muzyczny zamieszczonych marszów w całości opracował (w formie partytur) i częściowo zrekonstruował (z niekompletnych głosów orkiestrowych) prof. Jerzy Dobrzański, a przygotowania orkiestry i nagrania podjął się I. dyrygent Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki ppłk Zbigniew Kuś. Wydawnictwo to mogło powstać dzięki osobistemu zaangażowaniu obecnego dyrektora OKWP Pana Pułkownika Włodzimierza Liśkiewicza, który przekonał Pana Lesława Kukawskiego – kolekcjonera pamiątek kawalerii polskiej, w tym zawołań i marszów pułkowych – do „transakcji handlowej”, odkupując za symboliczną sumę posiadane przez niego historyczne (w dużej mierze niekompletne) materiały nutowe. Głównym motywem działania kierownictwa orkiestry było dążenie do zachowania w pamięci młodego pokolenia Polaków muzyki wojskowej, która była nieodłączną częścią chlubnych tradycji Oręża Polskiego. Ponadto dotychczas nikt nie podjął się kompletnego dokonania nagrania sygnałów, zawołań i marszów wszystkich Pułków Kawalerii II Rzeczypospolitej Polskiej. Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego w ostatnim (czteroletnim) okresie swojej działalności artystycznej dała wiele dowodów „wskrzeszania” dzieł polskiej kultury narodowej opracowując często zapomniane utwory wielkich mistrzów i włączając je do swego repertuaru koncertowego. Takim przykładem jest m.in. Te Deum Laudamus Karola Kurpińskiego, które po 200-letniej przerwie od czasu powstania było wykonane w czerwcu 1996 roku przez Orkiestrę Koncertową Wojska Polskiego z solistami Teatru Narodowego i Chórem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na dziedzińcu Zamku Królewskiego z okazji 400-lecia Stołeczności Warszawy. Koncert odbył się z inicjatywy Wydziału Kultury Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki podejmując się bardzo złożonego zadania, jakim było przygotowanie materiału nutowego, nagranie i wydanie dwupłytowego albumu z sygnałami, zawołaniami i marszami Pułków Kawalerii II Rzeczypospolitej Polskiej, chciała również zaspokoić oczekiwania wielotysięcznej rzeszy swoich melomanów na ten rodzaj muzyki. Czy to zadanie zostało spełnione oceńcie – mili posiadacze tego wydawnictwa – sami.

Julian Kwiatkowski

Wykaz utworów znajdujących się na CD1:
1. Zawołanie i marsz 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
2. Zawołanie i marsz 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
3. Zawołanie i marsz 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk Jana Kozietulskiego
4. Zawołanie i marsz 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Płk Bolesława Mościckiego
5. Zawołanie i marsz (wersja I) 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego
6. Zawołanie i marsz (wersja II) 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego
7. Zawołanie i marsz 3 Pułku Ułanów Śląskich
8. Zawołanie i marsz 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich
9. Zawołanie i marsz 5 Pułku Ułanów Zasławskich
10. Zawołanie i marsz 6 Pułku Ułanów Kaniowskich
11. Zawołanie i marsz 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego
12. Zawołanie i marsz 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego
13. Zawołanie i marsz 9 Pułku Ułanów Małopolskich
14. Zawołanie i marsz 10 Pułku Ułanów Litewskich
15. Zawołanie i marsz 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
16. Zawołanie i marsz 12 Pułku Ułanów Podolskich
17. Zawołanie i marsz 13 Pułku Ułanów Wileńskich
18. Zawołanie i marsz 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
19. Zawołanie i marsz 15 Pułku Ułanów Poznańskich
20. Zawołanie i marsz 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera
21. Zawołanie i marsz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego
22. Zawołanie i marsz 18 Pułku Ułanów Pomorskich
23. Zawołanie i marsz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego
24. Zawołanie i marsz 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego
25. Zawołanie i marsz 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
Wykaz utworów znajdujących się na CD2:
1. Zawołanie i marsz 22 Pułku Ułanów Podkarpackich
2. Zawołanie i marsz 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich
3. Zawołanie i marsz 24 Pułku Ułanów
4. Zawołanie i marsz 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
5. Zawołanie i marsz 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza
6. Zawołanie i marsz 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego
7. Zawołanie i marsz 1 Pułku Strzelców Konnych
8. Zawołanie i marsz 2 Pułku Strzelców Konnych
9. Zawołanie i marsz 3 Pułku Strzelców Konnych
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
10. Zawołanie i marsz 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej
11. Zawołanie i marsz (wersja I) 5 Pułku Strzelców Konnych
12. Zawołanie i marsz (wersja II) 5 Pułku Strzelców Konnych
13. Zawołanie i marsz (wersja I) 6 Pułku Strzelców Konnych
14. Zawołanie i marsz (wersja II) 6 Pułku Strzelców Konnych
im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego
15. Zawołanie i marsz 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
16. Zawołanie i marsz 8 Pułku Strzelców Konnych
17. Zawołanie i marsz 9 Pułku Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego
18. Zawołanie i marsz 10 Pułku Strzelców Konnych
19. Marsz Pułku Ułanów Karpackich
20. Marsz 10 Pułku Huzarów
21. Marsz 10 Pułku Dragonów
22. Marsz Artylerii Konnej
23. Marsz Szwadronów Pionierów
24. Obroki
25. Czyszczenie koni
26. Siodłać (zaprzęgać)
27. Rozsiodłać (wyprzęgać)
28. Na koń / Z koni
29. Stęp
30. Kłus
31. Galop
32. Cwał (marsz – marsz)
33. Koniowody
34. Do mnie
35. Rozwinięty
36. Szarża falami na piechotę / Do walki pieszej
37. Rozsypka
38. Kolumna szwadronów / Linia dywizjonów

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


The Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces